Pz. da Constitución  /  36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)
tlfs: 986 658 126 - 986 658 082  /  fax: 986 658 360
e-mail: info@concellodesalvaterra.org


Casa do ConcelloConvocatorias abertas

CONVOCATORIA DE CURSOS PRESENCIAIS E SEMIPRESENCIAIS DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 21 de abril de 2015 pola que se determinan as bases reguladoras e se convocan prazas de persoas colaboradoras–bolseiras para as residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2015/16.PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG do 4/05/2015.

Consellería de Traballo e Benestar. ORDE do 21 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE) e a igualdade nas pequenas e medianas empresas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo  fondo Social Europeo, e se convocan para o exercicio 2015..PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes de axudas rematará nun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da norma no Diario Oficial de Galicia do 30/04/2015.

CONSELLO DA CULTURA GALEGA. RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2015 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria. PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 29/05/2015

DEPUTACION DE PONTEVEDRA. BASES CONVOCATORIA DE 20 BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA OFICINAS DE TURISMO MUNICIPAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 20 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria para o ano 2015 das subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral dos contratos para a formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Resolución de 18 de marzo de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan las Ayudas Injuve para la Creación Joven, en el año 2015.PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 18/05/2015

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE 2015).

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 1 de abril de 2015 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, para a contratación temporal de persoas beneficiarias do Programa de activación para o emprego, e se procede á convocatoria para o ano 2015.PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 15/05/2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. ORDE do 6 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (código de procedemento IN316A). PRAZO D ESOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte da publicación desta orde no DOG e rematará cando se esgoten os fondos económicos consignados. En todo caso, finalizará aos tres meses do día seguinte da publicación da presente orde.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. ORDE do 6 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de cubertas de lousa, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (código de procedemento IN314A). PRAZO D ESOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte da publicación desta orde no DOG e rematará cando se esgoten os fondos económicos consignados. En todo caso, finalizará aos tres meses do día seguinte da publicación da presente orde.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. ORDE do 6 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de cubertas con tella cerámica, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (código de procedemento IN423B). PRAZO D ESOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte da publicación desta orde no DOG e rematará cando se esgoten os fondos económicos consignados. En todo caso, finalizará aos tres meses do día seguinte da publicación da presente orde.

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA : BASES DOS PREMIOS NOVOS VALORES DE ARTES PLÁSTICAS 2015 PRAZO DE PRESENTACION desde o 15 ó 26 de xuño do 2015,

DEPUTACION: PREMIOS PROVINCIAIS Á INVESTIGACIÓN 201. PRAZO DE PRESENTACION ata o 15 de novembro de 2015

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. Os prazos de matrícula serán:

– Convocatoria de maio: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.

– Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2015, ambos os dous incluídos

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. ORDE do 20 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 31/08/2015

O Concello
O Municipio
PERFIL DO CONTRATANTE
Servizos Municipais
Historia
Turismo
ESPECIAL "VERÁN CULTURAL"
Economía
Medio Ambiente
Recursos Culturais
Deporte
Enlaces de interese
Axenda
Base Fotográfica
  Buscar
 
Aviso legal anterior        arriba         seguinte