Pz. da Constitución  /  36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)
tlfs: 986 658 126 - 986 658 082  /  fax: 986 658 360
e-mail: info@concellodesalvaterra.org


Casa do ConcelloConvocatorias abertas

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. ORDE do 30 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora da imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. PRAZO D ESOLICITUDES ATA O 11/03/2015

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA. RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2014, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 20/02/2015

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. Os prazos de matrícula serán:

– Convocatoria de maio: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.

– Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2015, ambos os dous incluídos

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. ORDE do 20 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 31/08/2015

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 21 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil. PRAZO DE SOLICITUDES AT O 31/03/2015

DEPUTACION: BASES DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS PARA APOIAR O DEPORTE DE COMPETICIÓN FEDERADO, ANO 2015. PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 02/02/2015

DEPUTACION: BASES DO PLAN CULTURAL 2015. PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 02/02/2015

DEPUTACION: BASES DE SUBVENCIÓNS DE APOIO Á CULTURA, DIRIXIDAS A ENTIDADES PARA ACTIVIDADES E INVESTIMENTOS. ANO 2015. PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 02/02/2015

Bases de subvencións de apoio á cultura para actividades e investimentos ano 2015

Bases e subvencións a Entidades e Clubs deportivos para apoiar o deporte de competición federado, ano 2015

Aprobación das bases reguladoras do programa "PENSA EN TI" 2015

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA "TÍ TAMÉN CONTAS"

BASES DO PLAN CULTURAL 2015

O Concello
O Municipio
PERFIL DO CONTRATANTE
Servizos Municipais
Historia
Turismo
ESPECIAL "VERÁN CULTURAL"
Economía
Medio Ambiente
Recursos Culturais
Deporte
Enlaces de interese
Axenda
Base Fotográfica
  Buscar
 
Aviso legal anterior        arriba         seguinte