Pz. da Constitución  /  36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)
tlfs: 986 658 126 - 986 658 082  /  fax: 986 658 360
e-mail: info@concellodesalvaterra.org


Verán Cultural 2015

Convocatorias abertas

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Orden SSI/1449/2015, de 13 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores. PLAZO DE SOLICITUDES: 12/08/2015

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria e do Programa de emprego con apoio como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.PRAZO DE SOLCITUDES: As solicitudes de axudas á contratación deberanse presentar ata o último día do mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral ou se produza a transformación do contrato temporal en indefinido, respectando, en todo caso, o prazo xeral de presentación de solicitudes que finalizará o 30 de setembro de 2015.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Resolución de 25 de junio de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal, para el año 2015. PLAZO DE SOLICITUDES: 01/08/2015

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 7 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.PRAZO DE SOLICITUDES As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberán solicitarse ata o último día do mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida pola que se solicita subvención.

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 3 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e a promoción do cooperativismo, e se convocan para o ano 2015. PRAZO DE SOLICITUDES prazo xeral para a presentación das solicitudes de subvencións será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG 16/07/2015)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2015 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (Programa microcréditos). PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 30/10/2015 OU ATA ESGOTAR O CREDITO.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2015 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do Programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2015), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. Para presentar unha solicitude de axuda, o interesado deberá cubrir previamente un formulario descritivo da empresa, do proxecto e da operación financeira a través do enderezo da internet http://www.tramita.igape.es , accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2015 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas e medianas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (Programa de apoio financeiro ás pemes).PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 30/10/2015 OU ATA ESGOTAR O CREDITO.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16.

O prazo de presentación de solicitudes para o alumnado matriculado no ano académico 2015/16 nas ensinanzas e cursos obxecto desta convocatoria é o seguinte:

a) Para o alumnado de educación primaria e educación especial: un mes desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

b) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 27 de xullo de 2015, ambos inclusive.

c) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2015, ambos inclusive

CONVOCATORIA DE CURSOS PRESENCIAIS E SEMIPRESENCIAIS DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA

DEPUTACION DE PONTEVEDRA. BASES CONVOCATORIA DE 20 BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA OFICINAS DE TURISMO MUNICIPAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE 2015).

DEPUTACION: PREMIOS PROVINCIAIS Á INVESTIGACIÓN 201. PRAZO DE PRESENTACION ata o 15 de novembro de 2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. ORDE do 20 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 31/08/2015

O Concello
O Municipio
PERFIL DO CONTRATANTE
Servizos Municipais
Historia
Turismo
VERÁN CULTURAL 2015
Economía
Medio Ambiente
Recursos Culturais
Deporte
Enlaces de interese
Axenda
Base Fotográfica
  Buscar
 
Aviso legal anterior        arriba         seguinte