Pz. da Constitución  /  36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)
tlfs: 986 658 126 - 986 658 082  /  fax: 986 658 360
e-mail: info@concellodesalvaterra.org


Casa do ConcelloConvocatorias abertas

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 7 de abril de 2014 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria PRAZO DE SOLICITUDES: un mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (DOG 15/04/2014)

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 17 de marzo de 2014 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán-2014 e se procede á súa convocatoria. PRAZO DE SOLICITUDES15 días naturais contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (DOG 26/03/2014)

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. ORDE do 20 de marzo de 2014 pola que se establece o procedemento de concesión, baixo o réxime de concorrencia non competitiva, de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2013/14, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades económicas para continuar estudos. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (DOG 2/04/2014)

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. ORDE do 13 de marzo de 2014 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2014, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. PRAZO DE SOLICITUDES: un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 27/03/2014)

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA: PREMIOS NOVOS VALORES DE ARTES PLÁSTICAS 2014 . PRAZO DE PRESENTACION DE OBRAS DO 10 Ó 19 DE XUÑODO 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL. CONVOCATORIA DE EMPRESAS PRIVADAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA PARTICIPAR NO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2014. PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP 14/03/2014)

Axencia Turismo de Galicia. RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, TP 5.57.2, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. PRAZO DE SOLICITUDES: un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 13/03/14)

Consellería de Economía e Industria. ORDE do 27 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a apertura de novos establecementos comerciais e se procede á súa convocatoria para o ano 2014  PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 30/06/2014

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2014, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2014. PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 30/09/2014

Consellería de Traballo e Benestar. ORDE do 21 de febreiro de 2014 polo que se establecen as bases reguladoras dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo, cofinanciada parcialmente polo FSE, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. ORDE do 25 de abril de 2013 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de distintas familias profesionais: Administración e Xestión, Electricidade e Electrónica, Enerxía e Auga, Edificación e Obra Civil, Fabricación Mecánica, Hostalaría e Turismo, Industrias Alimentarias, Instalación e Mantemento, Madeira e Moble, Química, Sanidade, Servizos Socioculturais e á Comunidade e Transporte e Mantemento de Vehículos (DOG 20/05/2013) O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O Concello
O Municipio
PERFIL DO CONTRATANTE
Servizos Municipais
Historia
Turismo
ESPECIAL "VERÁN CULTURAL"
Economía
Medio Ambiente
Recursos Culturais
Deporte
Enlaces de interese
Axenda
Base Fotográfica
  Buscar
 
Aviso legal anterior        arriba         seguinte